Med det läget vi har idag, hur länge kan du bedriva din verksamhet?