Har du någon strategi för din verksamhet för tiden efter Coronakrisen?