Hur många har du varslat eller permitterat totalt som en effekt av Covid-19?