Har ditt företag höjt priset på tjänster eller varor de senaste 3 månaderna som en konsekvens av rådande omvärldssituation?

Denna fråga är en del av frågegruppen Barometer - September 2022

Totalt 95 svar

30.53%
23.16%
1.05%
1.05%
44.21%